Program


Nedan finner du det tidigare programmet från Kvalitetsmagasinet Live som hölls 10-11 april 2019 på Quality Hotel Globe. Redaktionen på Kvalitetsmagasinet arbetar just nu med att ta fram ett nytt spännande program till höstens konferens 9-10 oktober.