MickeDarmellDåliga möten är något som de flesta av oss varit med om. Ineffektiv mötestid kostar våra verksamheter enorma summor varje år. Samtidigt är det i mötet med ditt team eller dina kollegor som grunden för kvalitetsarbetet läggs.

Med en sund möteskultur når du snabbare dina mål.

Trots det är det få som jobbar aktivt med sin möteskultur, som har utbildning, eller ens kunskap, om vad som krävs för att skapa goda möten.

Under Kvalitetsmagasinet Live den 5 oktober får du vässa dina kunskaper i ämnet. Mötesevangelisten Micke Darmell ger dig verktygen för att dina möten ska få större effekt, samtidigt som ni har roligare på jobbet.