MeasureHur säkerställs att det som mäts i organisationen faktiskt är det som styr mot de uppsatta målen?

En av de stora utmaningarna i dagens verksamheter är att analysera den information som finns i systemen och fatta beslut baserade på aktuell data. Det är också ämnet för en av de workshops arrangeras under Kvalitetsmagasinet Live dag 2, den 6 oktober.

Genom ett fiktivt exempel får du träna dig i att ta fram mätetal ända ner på processnivå för att kunna styra en verksamhet mot sin valda inriktning. Vid dagens slut har du redskap och ny inspiration för att knyta kvalitetsarbetet närmare verksamhetens strategier och mål.

Läs mer om den workshopen här!