ChristinaFKäpphästinventering, meningsskapande i förändringsarbetet och medborgaren Ella. Under vårens upplaga av Kvalitetsmagasinet Live utforskade vi möjligheterna att gå från ord till handling i kvalitetsarbetet. Var du med? Kolla in bilderna här!

Rubriken för höstens konferens blir Upp till bevis – tillsammans tittar vi närmare på hur man kan mäta, följa upp och kommunicera kvalitetsarbetet så att det blir relevant och engagerande för alla i det dagliga arbetet. Mer information om innehållet presenteras inom kort!

Anna Nyström, chefredaktör för tidningen Kvalitetsmagasinet och programansvarig för Kvalitetsmagasinet Live.