Ackerman

Allas delaktighet är en viktig nyckel i allt kvalitetsarbete. Men för att kunna ta ansvar och bidra med sitt engagemang måste det finnas en tydlighet i vart verksamheten är på väg och hur du som enskild medarbetare kan bidra i den utvecklingen.

I en väl fungerande grupp är detta tydligt. Att arbeta med grupputveckling på ett medvetet och strukturerat sätt, är på så vis ett bra sätt att träna organisationen att hantera förändring och utveckling.

– I arbetet med att utvecklas till en väl fungerande arbetsgrupp lär man sig hantera de verktyg som behövs för att aktivt möta och driva förändringar, säger Christer Ackerman, konsult med över trettio års erfarenhet av att utveckla grupper och verksamheter.

Under Kvalitetsmagasinet Lives andra dag håller Christer Ackerman i en workshop där du får lära dig en modell för att jobba systematiskt med grupputveckling.

Läs mer här!