SIQ är ett nationellt institut med uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige.