Förändringsledning

Spårval 1: Starkt ledarskap gav bättre skola


10 april, 2019 13:30 - 14:10

Bokmärk och dela

Linda Ekstrand

När Linda Ekstrand blev rektor för Kreativa gymnasiet i Halmstad startade en förbättringsresa präglat av starkt ledarskap med fokus på öppenhet och delaktighet. Genom att sätta tydliga strukturer, skapa trygghet och lyfta medarbetarna banade rektorn vägen för Utmärkelsen bättre skola. Men den avgörande punkten för hela förändringsarbetet var att Linda Ekstrand vågade släppa makten och låta medarbetarna få full insyn.