Släpp din inre potential fri


29 november, 2018 15:15 - 15:45

Bokmärk och dela

Kristina Paltén

Hur kan vi locka fram vår inre potential för att utvecklas både som individer och ledare? Det handlar om mod, mentala strategier och självledarskap. Högt uppsatta mål motiverar och engagerar både individen och organisationen och skapar positiv energi som bär framåt. Här får du kunskapen hur man kan skapa förutsättningar för att lyckas, både professionellt och privat. Och hur du hittar potentialen inom dig som får dig att förverkliga dina drömmar och hur blir det när vi skapar team med sådana människor.