Kvalitetsresan med MTR


10 april, 2019 09:45 - 10:20

Bokmärk och dela

Johan Oscarsson

MTR Tunnelbanan vann Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018. Det är andra gången de vinner priset för sin kunddrivna och välplanerad verksamhet. Med ett tydligt och närvarande chefskap känner sig medarbetarna både sedda och bekräftade, vilket leder till stolthet för sitt arbete ovh verksamhetens betydelse för samhället. MTR delar med sig av sina framgångsfaktorer för sitt förbättringsarbete och hur de har lyckats i praktiken.