Att styra med tilltro


10 april, 2019 11:00 - 11:30 Lokal: Galaxen

Bokmärk och dela

Laura Hartman

Slopa detaljstyrningen i  offentlig sektor och styr med tillit istället. I grunden handlar det om att förbättra kvaliteten och att ta vara på de begränsade resurser vi har. Vi behöver bli bättre på att ta hand all den kunskap och kompetens som finns hos både medarbetare och verksamheterna. Men också på att fånga upp kunskap från brukarna och medborgare som verksamheterna finns till för. Att lägga för mycket resurser på att administrera är inte det bästa sättet att få fram nya innovationer.