Att leda för framgång i en turbulent värld


10 april, 2019 09:10 - 09:45

Bokmärk och dela

Mats Deleryd

Vår omvärld går snabbare och snabbare och organisationer ställs hela tiden inför nya utmaningar i en allt högre takt. Hur ser då morgondagens ledarskap ut och hur skall vi styra och leda organisationer för framgång i en turbulent värld?