Mia Liljeberg, Ponteo.

Företagskulturen formas av de beteenden och värderingar som medarbetarna i verksamheten ger uttryck för. Men hur bygger man en kultur som stödjer de värderingar som stärker kvalitetsarbetet?

Under ett av de parallella spåren under Kvalitetsmagasinet Live den 5 oktober sätter vi kvalitetskulturen under lupp.

Här kommer Mia Liljeberg, Ponteo, att visa kommunikationens betydelse för att bekräfta kvalitetskulturen – hur språk, ordval, symboler och storytelling kan göra skillnad, och hur du kan dra nytta av det för att stärka kvalitetskulturen i din verksamhet.

– Även om man inte medvetet odlar sin kultur, så kommer något att växa där. Och det är inte alls säkert att det blir den kultur som stödjer arbetet med kvalitet, ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling. Därför måste vi fundera över vilka beteenden vi uppmärksammar och bekräftar, säger Mia Liljeberg.