TinaBohlinDen nya reviderade versionen av Iso 9001 är här, många har redan börjat arbetet med att certifiera sig enligt de nya kraven.

Men nya Iso 9001 innebär inte bara en ny struktur och förändrade krav – framför allt innebär den en möjlighet till en nystart i kvalitetsarbetet där ledningens arbete, affärsplaner och strategier knyts ihop genom kvalitetssystemet.

Under Kvalitetsmagasinet Lives andra dag, den 6 oktober, håller Tina Bohlin i en workshop där du får utforska de möjligheter som nya Iso 9001 öppnar för. Målet är att du vid dagens slut har en handlingsplan för att ge ert kvalitetsarbete ett lyft.

Läs mer om workshopen här.