kelly_odellKvalitet är allas ansvar, som kvalitetsproffs är du på så vis beroende av allas engagemang för att lyckas. Därför är ledarskapet så viktigt.

Under Kvalitetsmagasinet Lives andra dag får du möjlighet att utforska kvalitetsrollens ledarskapsuppdrag under ledning av Kelly Odell.

Workshopen utgår från Kellys bok Mänskligt ledarskap, tio budord för den (o)fullständige ledaren, som ger en bra grund för diskussioner kring ledarskapets utmaningar och förhållningssätt. Boken ingår som studiematerial.

Läs mer om Kvalitetsmagasinet Live den 15-16 februari här.