Kvalitetsmagasinet Live 10-11 april 2019

Just nu jobbar vi för fullt med att forma programmet till Kvalitetsmagasinet Live den 10-11 april 2019 på Stockholm – Quality Hotel Globe. Här får du några smakbitar.

Kvalitetsrollens framtida utmaningar

När kvalitetsarbetet breddas och blir en allt starkare motor i förbättringsarbetet även på strategisk nivå behöver kvalitetsrollen matcha de nya kraven.  Det är både hårda och mjuka värden. Du behöver använda ledarskapets kraft i förändring, koppla den till affärsplanering och samtidigt bottna i kvalitetledningsverktygen och jobba med mål och uppföljning. Många kunskapsområden behöver samverka för att nå kvalitetskraven. Och navet är kvalitetsfrågorna.

Några av programpunkterna under dagen:

Att leda för framgång i en turbulent värld

Efter att ha förknippats med kontroll och styrning och illustrerats med bilder på kugghjul behövs nu rejäl insikt om kvalitetsrollens framtida utmaningar för att inte riskera att hamna i ett brutalt uppvaknande

Talare är Mats Deleryd som är vd för SIQ och har en bakgrund som både kvalitets-miljö- och säkerhetsansvarig på AB Volvo.  Mats har en industriell bakgrund på både nationell- och internationell nivå och har arbetat bland annat på ABB, Adtranz, Daimler-Chrysler, Bombardier och Volvo Construction Equipment. Mats är civilingenjör och teknisk doktor från Luleå tekniska universitet och har en professur vid Mälardalens Högskola inom Kvalitets- och organisationsutveckling.

Så blev Helsingborg bäst på kvalitet

Få kommuner utmärker sig som Helsingborgs stad när det gäller prisregn. Förutom att koras till Sveriges kvalitetskommun 2017 har de kammat hem priser som årets it-kommun, tillväxtkommun, miljökommun och nybyggarkommun. Receptet bakom framgången stavas bland annat ledarskap, nytänkande och en kultur som tillåter misslyckande.

Talare är Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborg. Palle Lundberg är den ende kommundirektör som varit med om att två gånger vinna utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun utfärdat av Sveriges Kommuner och Landsting : 2003 i Botkyrka och 2017 i Helsingborg.

Få med medarbetarna på digitalisering

Axfoods SSC i Jönköping har under året implementerat RPA (Robot Process Automation) i ett flertal olika ekonomiska processer och i en verksamhet fokuserad på transaktioner utvecklats till ett kompetenscenter. Pernilla har genom sitt ledarskap där engagerat sina medarbetare och vänt rädsla till nyfikenhet. Framgången på kontoret i Jönköping har dessutom smittat av sig på flera delar i koncernen.

Talare är Pernilla Gustavsson, chef Shared Service Center, SSC, Axfood i Jönköping


Vill du gå ännu mer på djupet?
Då har du möjlighet att bygga på huvudkonferensen med en praktiskt inriktad workshop. I en mindre grupp, under ledning av experter på området, ger dag två stort utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Målet är att du ska få med dig kunskaper som du kan jobba vidare med på hemmaplan. Vårens workshops:

• Så skapar kvalitetsledningssystemet affärsnytta
• Så mäter du och sätter effektiva mål
• Förändringsledning

Redan nu kan du säkra din plats till vårens Kvalitetsmagasinet Live

Konferens dag 1: 8 490 kr
Workshop dag 2: 4 990 kr
Båda dagarna: 12 480 kr

Gör din bokning nedan, efter din bokning kommer du få en orderbekräftelse skickad till din e-post. 

Frågor? Kontakta anna.p@pausermedia.se