Fotograf: Jonas Anderson, Jonas Bok & Bild

Fotograf: Jonas Anderson, Jonas Bok & Bild

Kommunikationen är ditt viktigaste verktyg för att skapa engagemang. Hur du använder det är avgörande för att alla ska kunna och vilja bidra med både kunskap och nya idéer.

Lena Lid Falkman är en flitigt anlitad och uppskattad föreläsare inom kommunikation och retorik. Hon är ekon dr och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och hennes avhandling ”Ledarskapande retorik” har vunnit pris i både Europa och USA.

Under Kvalitetsmagasinet Live delar Lena Lid Falkman med sig av praktiska tips på hur du kan kommunicera för att få medarbetarna att agera annorlunda och avslöjar knepen som hjälper dig att nå fram med din kommunikation.