Louise och MadeleneAtt mäta är lätt, att mäta rätt desto svårare. Bäst blir det om det finns en tydligt röd tråd som knyter samman de övergripande strategierna med det vi gör i vardagen.

Det är också ämnet för vår mest populära workshop under Kvalitetsmagasinet Live. Genom ett fiktivt exempel får du träna dig i att ta fram mätetal för att kunna styra en verksamhet mot sin valda inriktning. Intresserad? Det finns fortfarande några platser kvar – läs mer här!