Nina_AynurNär läkemedelsföretaget Sobi skulle genomföra en stor organisationsförändring insåg de att de var tvungna att göra resan tillsammans med medarbetarna. Cheferna skulle inte styra, utan framför allt lyssna och stötta – ett arbetssätt som bygger på stor tillit, både till förändringen i sig, men även till chefernas och medarbetarnas förmåga att genomföra den.

Hör Aynur Ergün och Nina Ivers berätta hur de gjorde för att skapa tillit i förändring på Kvalitetsmagasinet Live den 15 februari.